TAUSTA

ALKUTAHDIT

Pumppurappausmenetelmän kehitystyö on aloitettu vuoden 2007 alkupuolella. Tuolloin rappauslaastien maahantuoja pyysi kahta insinööritutkintoa (automaatiotekniikka sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikka) suorittamassa ollutta Jari Jokilaa konsultoimaan linjasaneerauksien parissa toimivaa asiakastaan pikalaastien käsirappaustöissä. Jokila oli aikaisemmin käyttänyt kyseisen maahantuojan vastaavia tuotteita urakoituaan konerappaamalla lukuisia julkisivukohteita.

Seurattuaan pari tuntia ammattimiesten sähellystä huomasi Jokila tarpeen koneellisesti suoritettavalle laattapohjien rappaukselle. Nopea päässälasku neliöhinnasta ja soitto asiakkaalle. Tilaus tuli heti.

Aloituskynnys oli matala koska kaikki tarvittava löytyi valmiina omasta takaa. Kalusto asennettiin merikonttiin, kontti nostettiin kuorma-auton kyytiin ja seuraavana päivänä aloitettiin työt. Muutaman linjan harjoittelun jälkeen tuli tarpeelliseksi tehostaa toimintaa, jolloin julkisivutöissä aikaisemmin käytössä olleet siilo ja kuljetin asennettiin osaksi laitteistoa.

Seuraavaksi suoritetussa laitteiston automatisoinnissa auttoi Jokilan vuonna 2004 ammattikorkeakoulussa aloittamat automaatio-opinnot.

Visiona oli kuorma-auton päälle rakennettu mahdollisimman helposti kohteesta toiseen liikuteltava Pumppurappausyksikkö. Alusta asti oli selvää että asiakkailla tavallisesti työn alla olevat 4-8 kylpyhuonetta ja niiden 60-120 m2 rapattavaa pinta-alaa pitää saada valmiiksi yhden työvuoron aikana.

ONGELMA

Pian kuitenkin huomattiin Saksasta Suomeen maahantuodun laastin ominaisuuksissa seikka, joka toi mukanaan liian suuren riskin jälkivastuista. Laastin lujuusominaisuudet eivät olleet lähelläkään vedeneristys- ja laatoitusalustalta vaadittavaa 0,5 N/mm2 -tasoa.

Tämän havainnon jälkeen kokeiltiin toisen maahantuojan saksalaista tuotetta. Maahantuojan vakuutteluista huolimatta parin linjan rappauksen jälkeen tehdyissä vetokokeissa havaittiin lujuuden jäävän edelleen alle 0,2 N/mm2 -tasolle. Parhaat testitulokset ylsivät vain hivenen yli kolmannekseen vaaditusta tasosta.

Pitkäaikaista liiketoimintaa on järjetöntä rakentaa liian heikkojen perustusten varaan.

RATKAISU

Ratkaistakseen ongelman Jokila aloitti yhteistyön suomalaisen laastinvalmistajan kanssa. Tavoitteena oli kehittää nopeaan erikoissementtiseokseen perustuva kerralla vedeneristys- ja laatoitusalustaksi pinnaltaan ja lujuudeltaan soveltuva halkeamaton pikalaasti. Aika paljon pyydetty – pitäisi vielä pystyä rappaamaan koneellisesti ja jopa 10 cm:n täyttöpaksuuksia!

Jokilan laaja kokemus rakennusten sisäpuolien tasoitustöistä ja ennen kaikkea kipsirappaustöistä antoi suunnan kehitystyölle ja auttoi määrittelemään laastin tavoitteellisia ominaisuuksia.

SAINT-GOBAIN WEBER OY AB LAASTIN TOIMITTAJAKSI

Vuonna 2012 aloitettiin yhteistyö Saint-Gobain Weber Oy Ab:n kanssa linjasaneerauksiin soveltuvien pumpattavien pikalaastien kehittämiseksi. Laastin valmistuttua pitkällisen tuotekehityksen, pumppauslaitteiston räätälöimisen uudelle laastille sopivaksi ja lukuisten testien jälkeen Pumppurappauksessa siirryttiin käyttämään ainoastaan Weber-pikalaasteja vuoden 2013 aikana. Saint-Gobain Weber Oy Ab valmistaa laastit Suomessa.

TÄHÄN MENNESSÄ AIKAANSAATUA
 • Pumppurappausmenetelmällä on toteutettu vuoden 2016 loppuun mennessä kaiken kaikkiaan yli 11 000 kylpyhuoneen laattapohjien rappaustyöt.
 • Vuosien 2015 ja 2016 aikana oikaistiin yhteensä n. 5 000 asunnon laattapohjat kerralla valmiiksi menetelmällämme.
 • Yhdellä Pumppurappausautolla rapattiin jo vuonna 2010 n. 1 700 kylpyhuonetta.
 • Pumpattavien pikalaastien eri versioita on testattu lähes 100 kappaletta.
 • Korkeapainepumppaustekniikan kehittämiseen ja laitteistojen rakentamiseen on kulunut tuhansia työtunteja. ”Lähes kaikki laitteistomme osat on tehty tai teetetty vain tähän käyttötarkoitukseen. Valmiina hankitutkin osat joudutaan pääsääntöisesti kustomoimaan sopiviksi. Pumppurappauksessa käytettävät halkaisijaltaan pienet letkut, pitkät pumppausetäisyydet ja todella nopeat laastit asettavat melkoisen kovat vaatimukset laitteistolle jo pelkästään em. seikoista johtuvasta 4-6 kertaisesta pumppauspaineesta johtuen kun verrataan normaaliin rappaus- tai tasoitetyöhön” kertoo Jari Jokila.
 • 2010 Pumppurapattiin yhdenteentoista kerrokseen Adolf Lindforsintiellä Helsingissä.
 • Tammikuussa 2011 Pumppurapattiin 27 asteen pakkasella suoraan pumppuautosta Tammisaaressa.
 • Yksi ammattilainen pystyy rappaamaan 8 kph:tta yhden työvuoron aikana, tämä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.
 • Maaliskuussa 2015 rapattiin yhden työvuoron aikana Hiihtäjäntie 6:ssa 279 neliömetriä. Valmiiksi tuli kylpyhuoneita 16 kpl, saunaosasto ja rappukäytävän alin kerros. Määrä vastaa n. 20 normaalikokoista kylpyhuonetta.
 • Toukokuussa 2015 rapattiin yhden työvuoron aikana Talinkorventie 11:sta Turussa 26 kylpyhuonetta. Johteet oli asennettu edellisenä päivänä. Kerralla valmista pintaa tuli yli 370 m². Laastia kului n. 10 500 kiloa. Kaukaisimman kylpyhuoneen rappaamiseksi tarvittiin tasan 100 metriä letkua.
 • Pumppurappaukseen on käynyt tutustumassa alan ammattilaisia Suomen lisäksi myös Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.
TULEVIA PROJEKTEJA

”Menetelmän kehittämiseen panostetaan jatkossakin.” Sanoo Jari Jokila ja jatkaa: ”Koko kalustomme päivitetään seuraavan sukupolven automaattisiin korkeapainepumppausyksiköihin. Ne rakennetaan alusta loppuun itse hitsaus-, asennus-, automaatio- ja ohjelmointitöineen. Uusista pumpuistamme ensimmäinen valmistui huhtikuussa 2015. Vuoden 2017 alkupuoliskon aikana valmistuu kaksi uutta Pumppurappausyksikköä, toinen palvelemaan pääkaupunkiseudun asiakkaitamme ja toinen Turku-Tampere-Pori-Hämeenlinna -alueelle.”

Vuoden 2017 aikana toteutetaan reilusti yli 3 000 tai jopa 4 000 – 5 000  kylpyhuoneen Pumppurappaukset neljällä pumppuautolla.

Lisäkapasiteettimme myötä voimme tarjota palveluamme myös muualle eteläiseen Suomeen. Yhden Pumppurappausyksikön kapasiteetin ollessa vähintään 1 500 kylpyhuonetta/WC-tilaa vuodessa nousee kapasiteettimme yli 6 000 tilaan vuodessa vuoden 2017 alkupuolella.

 

 

Comments are closed.